Life Span Integration

Metoden Life Span Intgration etablerades av  psykoterapeut Peggy Pace, och är en relativt ny metod för behandlinlg av psykologisk problematik. Det finns än så länge ett fåtal studier, i USA och en pågående studie i Sverige (Karolinska Institutet)
Nedanstående text  är hämtad ur hemsidan för LIfe Span Integration/sverige:
"Lifespan Integration (LI) är en metod som möjliggör snabb läkning för människor som upplevt någon form av traumatiserande händelse, eller genomlevt smärtsamma perioder i livet. Metoden fungerar bra för att bearbeta t.ex. övergrepp eller bristande omsorg under uppväxttiden, men även för mindre svåra upplevelser.
Lifespan Integration bygger på människans inneboende förmåga att läka sig själv. Det är en mycket mild metod som verkar på en djup neurologisk nivå för att förändra gamla invanda beteendemönster och försvarsmekanismer. Lifespan integration bygger på den senaste forskningen om neural plasticitet och hjärnans förmåga att integrera och läka.
LI terapi hjälper till att binda samman obehagliga känslor och dysfunktionella mönster med de minnen ur det förflutna från vilka dessa känslor och strategier härrör.
Metoden når in till en djupare nivå än vad som vanligtvis är möjligt med enbart samtal.
Lifespan integration fungerar även med människor som har svårt att komma ihåg sitt förflutna. Under terapin kan den klient som från början har minnesluckor, få ihop bitarna av sitt liv till en sammanhängande helhet. 
Lifespan Integration har visat sig ge bra och snabba resultat med bland annat ångest, anknytningsproblematik, sexuella övergrepp, posttraumatisk stress (PTSD) och dissociativa störningar (DID). 
Efter Lifespan Integration upptäcker människor att de spontant reagerar mer åldersadekvat i stressande situationer. Efter en serie LI-sessioner har klienter rapporterat att de är bättre på att härbärgera sina känslor, känner ökad självkärlek och har större förmåga att uppskatta nära relationer."
För mer information se www.lifespanintegration.com/sverige eller www.lifespanintegration.com