KBT - en förkortning på Kognitiv Beeende Terapi

KBT är ett paraplybegrepp för många olka slags terapiformer och metoder. Det som skiljer sig  från den psykodynamiska terapin kan sägas vara att man ser den centrala utgångspukten, för förändring i att påverka beteende. Med beteende menas ofta både tankar och handlingar. 
Den sk tredje vågens KBT har införlivat begrepp såsom MIndfullness och använder sig av symbolik och acceptansbegrepp,  och man tar in betydelsen av upplevelser och affekter/känslor. Inom KBT finns två riktningar , de som är mer Kognitivt inriktade och de som är mer Beteendeinriktade.