Utbildningar

Psykologexamen -1994
Psykologlegitimation - 1995
Psykoterapeutlegitimation/ -2005
Rorschachutbidlning
KBT utbildning 
EMDR utbildning och certifiering
Neuropsykologisk utred-
ningsmetodik
Life Span Integration Level 1 och Level  2 
Utbildning i interaktiv traumaterapi/  strukturell dissociation 
EMDR handledare  
andledare oLärare och handledareutbildning

Tidigare arbetsplatser

Hässelby/Vällingbyprojekter/avdelning 44
Nackaprojektet/avd 32
Beroendecentrum, Stockholm, 1995-1998
Vita Bergen Behandlingshem, Sthlm 1998-99
Värmdö psykiatriska öppenvårdsmottagning, Gustavsberg 1999-2009
Behandlingsenheten i City , Sthlm, 2009-2014
Kris oh Traumacentrum , Stockholm, 2014-2018
Nina Samtalsgruppen,  nuvarande arbetsplats
Egen mottagning /Biopsykologos   sedan  2009

Uppdrag och erfarenheter

Min kliniska erfarenhet sträcker sig från 1979 då jag först arbetade som mentalskötare.  Efter psykologutbildning  har jag  25 års erfarenhet av psykologarbete och psykoterapeutiskt arbete, inom olika områden, psykiatri, neuropsykologi, öppenvård, och behandlingshem, och familjearbete. 
Som psykolog har jag haft fleråriga handledningsuppdrag, gällande neuropsykologisk handledning och handledning av PTP psykologer samt psykologstudenter. Jag har handlett i EMDR på level 1nivå och  inför certifiering. 

 

Jag har haft uppdrag att handleda på olika psykiatriska mottagningar gällande psykotraumatologi.
Jag har hållit i olika slags grupper, samtalsgrupper och psykopedagogiskt inriktade grupper för personer med asperger/autism/ADHD
Under min tid på Värmdö psykiatriska öppenvård har jag  bland annat  varit delaktig i utvecklande av ungavuxnaprojekt och samverkan gällande barn till psykiskt sjuka.  
De senaste  åren har också hållit i ett flertal workshops och utbildnigar gällande posttraumatisk stress och migrationsproblematik, samt  workshops i komplex posttraumatisk stress och dess behandlingsmetoder.
Utifrån  förfrågan ges gärna referenser.
 

                             För kontakt med Biopsykologos använd gärna Kontaktformuläret eller  ring 070 375 54 00