Affektfokuserad psykoterai

Att  arbeta utifrån affektfokuserat perspektiv kan intensifiera psykoterapi. 
 

Mer info kommer inom kort, sidan är under bearbetning