Affektfokuserad psykoterai

Ref:Affektfobia boken texMc Collough Vaillant Treating afect phobia
Intensifiera psykoterapi , fokus på affekter , 

Mer info kommer inom kort, sidan är under bearbetning