Skäms inte för att du är människa, var stolt ! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt - Thomas Tranströmer
 

För vilka problem kan jag söka hos Biopsykologos?

Till Biopsykologos kan du söka om du drabbats av stress, kris eller sorg i ditt liv, eller i din relation. 
Om dina problem är  långvariga eller nyligen uppkommit spelar mindre roll. Besvär såsom posttraumatisk stress,  fobier, panik, ångest eller depressioner, hämningar eller  tillitsbrister  och rädsla, eller problem kopplade till din arbetssituation är också vanliga sökorsaker hos Biopsykologos. Om du drabbats av psykiskt våld, misshandel, våldtäkt, eller varit med om flykt och krig , eller en traumatisk förlossning exempelvis, 
erbjuds  behandling  för sviter av det. 
Du kan naturligtvis också vända dig hit för samtal om relationer, känslor eller annat även om du inte har symtom som du oroar dig för. 

Handledning och konsultation.

Biopsykologos handleder inom, psykoterapi och specifikt EMDR och psykotraumatologi samt inom psykiatriskt behandlingsarbete.
Tar konsultationsuppdrag och förfrågningar om specifika utredningar. 
Handledning kan ske individuellt eller i grupp 
Tar  även emot förfrågningar om föreläsning/workshops,inom ovanstående områden.

Hur går det till när jag kommer till Biopsykologos?

När du kommer går vi tillsammans igenom din beskrivning  av dig själv   och det du önskar hjälp med.  Vi bestämmer  sedan hur vi ska gå vidare,  utifrån min bedömning och dina  frågor, tankar  och önskemål.
 

Psykolog/psykoterapeut

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad  psykoterapeut och handledare i EMDR.
Har lärare och handledareutbildning.
Jag är medlem i Psykologförbundet och  Psykologföretagarna
https://www.psykologiguiden.se/psykolog/biopsykologos

För kontakt med Biopsykologos använd Kontaktformuläret  eller ring  0703755400