Biopsykologos

Biopsykologos bedriver psykoterapi, handledning, utredning, konsultation och undervisning .
Namnet på företaget  är valt utifrån förankring i kunskap om att  människan  i sitt varande är en samverkan av  våra erfarenheter av relationer alltifrån vi blir till, och vår biologi, och automatiserade processer och vår vilja, vårt patos, vår psykologi, vårt sätt att uttrycka det i vårt språk, vårt logos.
Sådant  vi är, gör och känner är inte alltid  medvetet, utan formas, och vi formar andra  i ett  samspel.  Inom oss pågår en rörelse som kan vara vävd av gamla lösningar som var nödvändiga i dåtid, men som i nutid kan ha tjänat ut och behöver ersättas av mer  funktionella mönster.    Metoderna för att arbeta med människans upplevelser och besvär, minska lidande och öka meningsfullhet är många. Jag är utbildad i psykodynamiska  tankesätt men också , i beteendeinriktad metodik.  Samtal och närvaro, interaktion är några av de  viktigaste beståndsdelarna i psykoterapeutiska möten. Mer om specifik metodik som jag använder i min psykoterapivardag  kan du läsa om under  rubriken  Psykoterapi .

                                             För kontakt med Biopsykologos var god använd Kontaktformuläret eller ring 070 375 54 00