Psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk terapi är ett paraplybegrepp för många olika terapimetoder, allt ifrån korta problemorienterande samtal, 4ggr , till affektfokuserade och temafokuserade korttidsterapier på cirka 10 ggr, till fleråriga behandlingar
 

EMDR

EMDR är en förkortning för Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Det är en terapiform som kan användas somdet val av metod man gör eller det kan fungera som del av en terapi med andra metoder parallellt. 

  

Life Span Integration

Life Span Integration utgår ifrån att läkning initieras om olika aspekter av psyket integreras(såsom all terapi)
Man utgår i behandlingen alltid från en lista med minnen sorterade i kronologisk ordning- en minnesledtrådslista. 

Övriga metoder, arbetssätt och inriktningar

som kan ingå i psykologisk behandling kan vara:
Imaginativa metoder
Vid en del tillfällen i psykoterapi behöver vårt språk, det vi lyssnar till och det vi uttrycker kompletteras med olika uttryck, för att fördjupa en bearbetning eller öka förståelsen. Då kan det vara användbart att använda sig av inre bildspråk, målade bilder eller uttryck via kroppsuttryck eller symbolik. 
Affektfokusera terapi
Ref Affektfobia boken tex
Intensifiera psykoterapi , exempelvis vid kortare behandlingar
KBT
Enaktiv /interaktiv traumabehandling
Fasspecifik traumabehandling