Handledning

Jag har stor vana att handleda inom psykiatri,  kolleger, studenter på olika nivåer. Jag handleder också gärna inom det neuropsykologiska området, exempelvis gällande asperger/autismspektrum fältet och ADHD. 

EMDR
handledning

Handledning  för att utveckla säkerhet och kunskap inom EMDR ges, både på Level 1 och Level 2  och inför ansökan om certifiering. 
Kan ges individuellt eller i grupp.

Psykoterapi
handledning

Handledning för utveckling av psykoterapeutiskt kompetens och handhavande av de processer  som du som psykoterapeut erfar, kan ges på grundläggande och legitimationsgrundande nivå. Ges individuellt eller i grupp.

Psykotraumatologihandledning

När du arbetar med klienter som är traumatiserade kan det behövas ett multimodalt tankesätt. 
Handledning för multimodal och fasspecifik behandling kan erhållas individuellt eller i grupp.

                                             För kontakt med Biopsykologos använd gärna Kontaktformuläret eller ring 070 375 54 00