Imaginativa metoder

Vid en del tillfällen i psykoterapi behöver vårt språk, det vi lyssnar till och det vi uttrycker kompletteras med olika uttryck, för att fördjupa en bearbetning eller öka förståelsen. Då kan det vara användbart att använda sig av inre bildspråk, målade bilder eller uttryck via kroppsuttryck eller symbolik.